Anläggning/miljö

Bostadsrättsföreningen Solkoster är beläget på Sydkoster, som är en marin nationalpark, cirka en timmes båtfärd ut i Västerhavet från Strömstad. Föreningen bildades på sjuttiotalet och omfattar 70 moderna lägenheter i nio huskroppar med olika läge. Under 2002 till 2006 revs stora delar av den äldre bebyggelsen och en nybyggnation skedde samtidigt som kvarvarande äldre lägenheter renoverades.

Bostadsrätterna är uppdelade på andelsveckor mellan vecka 19 till vecka 39. Man köper den vecka man vill vara på Solkoster varje år och betalar en årsavgift där allt ingår. Om man inte har möjlighet att åka dit något år så lämnar man in ett förmedlingstillstånd så lägger föreningen ut lägenheten för uthyrning. Anläggningen öppnar ca v 13 före påskhelgenl varje år och stänger efter v 41 i mitten av oktober. Mars/april och oktober sker endast uthyrning.

För fritidsaktiviteter finns tennis och boulebana, vandringsleder och fina cykelvägar. I hamnen finns cykeluthyrning, restaurang, kiosk och utställningen Naturum. Mitt på ön finns en ICA butik. Granne med Solkoster ligger anrika Pensionat Ekenäs Koster med gammal skärgårdsromantik från början av nittonhundratalet.

Miljö

För att uppfylla morgondagens miljökrav har omfattande investeringar skett i varmvattenproduktion med solvärme och anläggningen har modifierats för att minimera energiförbrukningen. Vi källsorterar vårt avfall och Solkoster är medlem i Ekoturismföreningen.

Hållbarhetsprofil Solkoster 2020-10-25

 Solkoster är omgiven av en marin nationalpark. I anslutning till nationalparken ligger flera naturreservat. Att få leva här under en tid är fantastiskt men också ett ansvar.

Som en miljömedveten anläggning vill Solkoster värna om miljön. Vi antar några första riktlinjer som efterhand kan utvecklas.

Miljömärkta produkter

Vi väljer endast miljömärkta produkter vid inköp.

Återvinning

Vi uppmanar alla hyresgäster att källsortera så mycket som möjligt: papper, glas, burkar, batterier, kartonger plast, elektriska artiklar. De som har möjlighet lämnar till allmän  återvinningscentral vid affären

Vi utökar Solkosters återvinningsstation med kärl för tidningar och holk för batterier för att underlätta för de som har svårt att förflytta sig

Vaktmästaren tömmer regelbundet kärl för tidningar och kärl/holk för batterier och transporterar till allmän återvinningscentral vid affären

Stäng av apparater som inte används

Vi stänger av apparater som inte används. Vi undviker standbyläge genom grenuttag  med av och på knapp i köken.

Energismart belysning

Vi använder Led-lampor inne och ute

Information och tips kring hållbar livsstil

Vi informerar andelsägare och hyresgäster via Solkosternytt men också via flygblad i samband med incheckning.

Styrelsen för Brf Solkoster

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå