Boendeanvisning

Anvisningar för boende på BRF Solkoster

 • Incheckning bytesdag/hyresperiod är söndagar och torsdagar.Vid annan ankomst än receptionen är öppen kontakta receptionen för information hur nyckel kan erhållas.
 • Bagagetransport kan erhållas torsdagar och söndagar när receptionen är öppen.
 • Lägenheten disponeras från kl 15.00 ankomstdagen.
 • Avresedagen skall lägenheten lämnas senast kl 11.00.
 • Om städning är beställd skall lägenheten lämnas senast kl. 10.00.
 • Boende i BRF Solkoster, medlem eller hyresgäst, är skyldig att iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom lägenheten och i övriga lokaler som gemensamt används av de boende inom Solkoster.
 • Slutstädning, säng linne ingår inte i priset men kan extrabeställas.
 • Lägenheterna uthyres samt disponeras för självbetjäning.
 • Rökning är endast tillåten utomhus.
 • Pälsdjur får inte vistas på sovloft, sovrum eller i soffor och sängar.
 • Lägenheterna 60, 68 och 69 är tills vidare pälsdjursfria lägenheter året om.
 • Boende svarar för kostnader för reparation av skada som uppkommit genom hans vållande eller genom vårdslöshet av någon som hör till hans hushåll eller som gäster.
 • Föreningens personal har rätt att äga tillträde till lägenheten när det behövs för att utöva tillsyn eller utföra arbeten som krävs.
 • Brandfilt med skyltar finns utplacerade i samtliga lägenheter. De boende uppmanas visa största möjliga hänsyn vad gäller brandrisk.
 • Grillning får endast ske på av föreningens anvisade platser.
 • Tystnad skall för den allmänna trivselns skull råda inom området i anslutning till lägenheterna från kl 23.00.
 • Städning är den boendes ansvar vid avresa och under vistelsen. Det finns information i lägenheterna hur dessa skall städas. Rengöringsmedel till slutstädning finns i lägenheten eller kan hämtas i receptionen.
 • I samband med utflyttning skall all köksutrustning, tallrikar, glas, o.s.v. stå på sin plats och med rätt antal annars debiteras iordningställande.
 • Önskas slutstädning genom föreningens försorg skall detta beställas senast torsdag för avförd söndag respektive senast söndag för avfärd torsdag och betalas i receptionen.
 • Finns det anledning att klaga på städningen vid ankomst kontakta omedelbart receptionen.
 • Skriv ett meddelande och lägg i brevlådan under tid då receptionen inte är öppen så kontaktas du så snart som möjligt. Det är viktigt att anmäla brister, eftersom den avflyttade ägaren/gästen kommer att krävas på kostnader för städning/iordningställande.
 • Ägare eller gäst som lämnat lägenhet ostädad eller slarvigt städad kommer att krävas på en städavgift enligt separat prislista.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå